Işık'ta Araştırma

IŞIK’ta Araştırma, eğitimle araştırmayı bütünleştirmenin yanı sıra,
baştan başa çözümler üreten, bölüm / program / disiplin / alan
tanımlarıyla sınırlanmamış, takım çalışması içinde yapılan bir
bilgi transferi yaklaşımını benimsemektedir.

Işık Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerdeki Ar-Ge ve diğer bilimsel içerikli çalışmalarla ilgili ve değişik kanallarla müşterek olarak yürütülecek proje ve başurulara özgü belge, bilgi ve kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz.