Mimarlık Bölümü (İngilizce -Türkçe)

Mimarlık Bölümü (İngilizce -Türkçe)

MTF

MİMARLIK BÖLÜMÜ ( İngilizce -Türkçe)

Mimarlık, kökleri on bin yıl önceye dayanan; ve aynı zamanda, küresel iletişim çağının temel göstergelerinden biri olmaya  aday, arkaik  meslektir. Mimarlık; gerek  mesleki alanda, gerekse eğitim alanında pek çok disiplini kapsayan bir sanat, teknoloji ve bilim  alanıdır. Binlerce yıllık birikimi ve bağları olan  mimarlık disiplininin bir özelliği de: Faaliyet alanının, sadece kullanıcısını değil, tüm dünya toplumunu etkilemesi ve, dolayısı ile, ilgilendirmesidir.

İçinde bulunduğumuz çağ, ''bilgi  çağı''dır. Mimarlık mesleğinin çeşitli alanlarında, gün be gün, sayısız bilgi üretilmektedir. Bunun yanında, çağımızda hem bina türleri ve kullanıcı gereksinimleri çeşitlenmiş ve ayrışmış hem de ekoloji , sürdürülebilirlilik, enerji duyarlılılığı ve benzeri bir çok çağdaş kavram günedem  gelmiştir.

İşte bu nedenlerle Mimarlık Bölümünün

VİZYONU :

Tasarım ve  teknolojide  sürekli  gelişmeyi amaçlayan eğitim-öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslararası  eğitim – öğretim   ve  araştırma kurumlarıyla ,sektörlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek toplumda mimarlık bilincini geliştiren,yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan , ulusal ve uluslararası mimarlık alanında  önder,örnek ve akademik hareketlilik açısından  yeğlenen bir  kurum olmaktır .

MİSYONU :

Çağdaş profesyonel bilgi birikimi ve deneyim sağlayan eğitim-öğretim programı , sürekli yaratıcılığı destekleyen yaklaşımı ile çevre ve sosyal sorumluluk  bilinci gelişmiş, yenilikçi,özgür düşünebilen, rekabetçi, özgün bireyler yetiştirmek; tasarımda ve bilimde  araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplumla paylaşmaktır .

Işık Üniversitesi ,Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-Mimarlık Bölümü İngilizce ve Türkçe olarak  2012/2013 döneminde açılarak eğitim ve öğretime başlamıştır.Mimarlık programı  Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülmektedir.Mimarlık Bölümü'nün eğitim içeriği uluslararası mimarlık programlarıyla paralel olarak Bologna Süreci kriterlerine göre hazırlanmıştır.Mimarlık programının  disiplinlerarası doğası nedeniyle üniversitemiz bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi , İç Mimarlık ,İnşaat ve İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümleri öğretim üyeleri mimarlık programına önemli ölçüde destek vermekte, bu uygulama   nitelikli  ve özgün bir mimarlık programı oluşumuna olanak vermektedir.

Mimarlık eğitim ve öğretimi için gerekli   alt yapı olanaklarına sahib Bölümümüzde öğrencilerin Yan Dal ,Çift Dal ve Erasmus Programlarından  yararlanmaları  olanaklıdır.Öğrencilerimizin  nitelikli bir eğitim ve çağdaş bir Kampus yaşantısı ile  mimarlık bölümünde bulunmanın ayrıcalığını özümsemelerini diliyorum. 

 

 

 

 

 

İlgili Dosyalar