Program Çıktıları

Program Çıktıları

Program Çıktıları

Sinema ve televizyon alanının tarihsel gelişimine teknik ve kuramsal açıdan hakimdir.

 

Sanat akımları ve sanat tarihi ile ilgili bilgi birikimi kazanır.

 

Bilim, sanat ve teknolojiyi alanın gereklerine göre birleştirerek yorumlar.

 

Sinema ve televizyon alanında kullanılan temel malzeme bilgisine sahiptir.

 

Alana özgü donanımı temel düzeyde kullanabilir.

 

Yaşamı sinema televizyon alanına özgü anlatı formlarında ele alarak senaryolaştırabilir.

 

Projeleri yapım olanakları içinde değerlendirebilme ve gerçekleştirebilme becerisi kazanır.

 

Senaryo okuyabilme ve analiz edebilme becerisi kazanır.

 

Projelerin planlamasını ve organizasyonunu gerçekleştirebilir.

 

Yaşam boyu öğrenme ve olaylara uzak açı bakabilme yetisi kazanır.

 

Alandaki teknolojik gelişmeleri takip eder.

 

Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuat konusunda bilgi sahibidir.

 

Ekip çalışması yapabilme ve ekip çalışmasını yönetebilme deneyimi kazanır.

 

İlgili Dosyalar