Özde Yılmaz

Arş. Gör.

Arş. Gör. Özde Yılmaz

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Mimarlık Bölümü
  • ozde.yilmaz@isikun.edu.tr
Web Sitesi | Türkçe CV | CV in English