Gözde Bodamyalı Nizam

Öğr. Gör.

Öğr. Gör. Gözde Bodamyalı Nizam

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Mimarlık Bölümü