Program Çıktıları

Program Çıktıları

Bilgi ve Anlama

 1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlar hakkında fikir yürütebilen,
 2. Uluslararası piyasalarının işleyişine ilişkin teorileri anlayabilen ve küresel ekonomi faaliyetlerinde uygulayabilen,
 3. Temel finans kavramlarına hakim, finansal planlama yapabilen ve finans yönetimini uluslararası düzeyde gerçekleştirebilen,
 4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilen,
 5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış,
 6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilen,
 7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen, 

Zihinsel Beceriler

 1. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilen 

Aktarılabilir (Genel) Beceriler

 1. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen,
 2. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilen,
 3. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilen 

Pratik Beceriler

 1. Firmalara ait finansal raporları hazırlayabilen ve değerlendirebilen; sektör ve küresel makroekonomi bazında rapor hazırlayabilen ve bu raporlar ile firma finansmanı arasındaki ilişkileri değerlendirebilen; uluslararası ekonomi ile ilgili yayınları kritik açıdan değerlendiren; piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilen; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri analiz edebilen, istatistiki teknikler ve gerekli paket programları kullanarak yorumlayabilen, bulguları sunabilen, etkin not alabilen, bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.