Programın Çıktıları

Programın Çıktıları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programını tamamlayanlar, mezuniyet aşamasında aşağıda belirtilen kazanımlara sahip olur.
Bilgi ve Anlama
 • Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık), fen bilimleri (fizik ve kimya) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temellerini kavrama,
 • Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği,
 • Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanıma, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme,
 • Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama,
Zihinsel Beceriler
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği,
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme yeteneği,
 • Elektronik sistemlerin bileşenlerini isterleri karşılayacak şekilde tasarlama ve entegre etme yeteneği,
Genel Beceriler
 • Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme yeteneği,
 • Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilme yeteneği,
 • Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıma ve bu eğitime katılma yönelimi,
Pratik Beceriler
 • Mühendislik uygulamaları için gereken donanım ve yazılım tabanlı modelleme, benzetim, tasarım ve iletişim araçlarını kullanma yeteneği.

İlgili Dosyalar