Programın Amaçları

Programın Amaçları

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı,
  1. Biyomedikal mühendisliği ve ilgili temel bilim alanlarında sağlam bir altyapı ile donatılmış,
  2. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda tasarım ve uygulama alanlarında üretken ve başarılı bir mühendislik kariyeri için gerekli teknik olgunluğa sahip,
  3. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme ve yenilikleri izleme formasyonuna ve lisansüstü eğitim için gerekli birikim ve yönelime sahip,
  4. Kendi başına öğrenebilen, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın,
  5. Mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilen, çok yönlü ve kültürlü mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İlgili Dosyalar