Öğr. Gör. Zeki Tutkan

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:418A
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:zeki.tutkan@isikun.edu.tr