Hakkında
Kapat

Hakkında

Geri

Eğitimi, öğretimi ve araştırmaları destekleyen Üniversite Kütüphanesi öğrencilerin, akademik, idari personelin ve mezunların her türlü bilgi ve belge gereksinmelerini karşılamayı amaçlar. Işık Üniversitesi dışından araştırmacılar da, kütüphane üyelik şartlarını yerine getirerek, kütüphane kaynaklarını kullanabilirler ve ödünç kitap alabilirler.

Kolleksiyon

Kütüphane kitap, dergi, gazete gibi basılı kaynakların dışında DVD, CD-ROM, videokaset, ses kaseti, slayd gibi kitap dışı yayınları da bünyesinde bulundurmaktadır.

Kütüphane Düzeni

Yayınlar Library of Congress tasnif sistemine göre düzenlenmiştir. Bu sistemde kitaplar konularına göre yerleştirilir. Her konu bir harf ile gösterilir. Harfler ve numaralar takip edilerek kitapların raflarda yerleri bulunur.

Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphaneden herhangi bir yayın ödünç alınmak için öğrenci veya personel kimlik kartınız gösterilir. Referans kaynakları, ciltsiz dergiler, Devlet Dokümanları ödünç alınamaz. Yayınlar iade tarihinde teslim edilmeli veya süresi uzatılmalıdır. Ödünç alma süreleri ve sayıları, ödünç alan okuyucu statüsüne ve materyal türüne göre değişmektedir.

Statüsü Materyal Toplam Süresi & Uzatma
Lisans ögrencileri Kitap
Multimedia
Reserv materyal
10
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Master ve Doktora ögrencileri Kitap
Multimedia
Reserv materyal
20
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Ögretim Üyesi Kitap
Multimedia
Reserv materyal
30
3
5
60 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
Ögretim Üyesi (yarı zamanlı) Kitap
Multimedia
Reserv materyal
10
3
5
30 gün / 1 uzatma 
3 gün / 1 uzatma 
3 saat / 1 uzatma
İdari Personel Kitap
Multimedia
10
3
30 gün / 1 uzatma
3 gün/1 uzatma
Diğer Kütüphaneler (ILL) Kitap 20 30 gün / 1 uzatma
  • Yukarıdaki süreler, yayın başka bir okuyucu tarafından istenmedikçe 1 defa uzatılır.
  • Ödünç alınan herhangi bir yayın 7 gün sonra Rezerv'e konulmak maksadı ile veya başka bir okuyucu tarafından istenirse geri istenebilir.
  • Kitap veya kitap dışı bir yayın kaybedilirse, okuyucu yayının bedelini o günkü Merkez Bankası kuru üzerine 20 TL işlem ücreti ödeyerek tazmin eder. Kitap bir yıl içinde iyi bir durumda geri getirilirse ödediği meblağ geri verilir.
  • Geciken her kitap başına günlük 1 TL gecikme bedeli uygulanır. DVD için bu bedel günlük 2 TL'dir.
Rezerv Kolleksiyonu

Rezerv Bölümündeki yayınlar kısa süre ile ödünç alınır. Ders kitapları ve Ögretim Üyesinin önerdiği dersleri destekleyen yayınlar ödünç verme bankosunda kısa süre ile ögrencilere ödünç verilirler.

Rezerv Bölüm'ündeki yayınlar 3 saat süre ile ve 16:00'dan sonra ertesi günü 09:30'a kadar bir gece için ödünç alınırlar. Eğer başka okuyucu tarafından istenmemişse aynı süre ile bir defa daha uzatılır. Materyal zamanında geri getirilmez ise gecikme bedeli uygulanır.

Saat başına - 1 TL

Materyal 3 gün içinde geri getirilmez ise 3 günlük gecikme bedeli + kitabın bedeli ve 20 TL işlem ücreti alınır.

Belge Sağlama

Kütüphane, basılı ve elektronik koleksiyonunda bulunmayan kitap ve makale isteklerini anlaşmalı oldukları yurt içindeki ve yurtdışındaki kütüphanelerden ve British Library Document Supply Center'den sağlar.

Kurallar
  • Kütüphanede kullandığınız kütüphaneye ait kitaplari masalarin üzerinde bırakınız, tekrar raflara yerleştirmeyiniz.
  • Kayıp öğrenci kimlik kartlarınızı derhal bildiriniz.
  • Cep telefonlarınızı kapalı tutunuz.
  • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girmeyiniz.
  • Gürültü yapmamaya azami özen gösteriniz.